Φορτιστές Μπαταριών


Οι ρυθμιστές φόρτισης Phocos και Conergy εξασφαλίζουν εξαιρετική φόρτιση των συσσωρευτών, ενώ παράλληλα διακρίνονται για την ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής τους, ακόμα και στις πιο δυσμενείς περιβαλοντικές συνθήκες. Πέρα από την τέλεια ρύθμιση φόρτισης, διατίθεται και μια σειρά λειτουργιών ένδειξης, προειδοποίησης και ασφάλειας. Όλοι οι ρυθμιστές Conergy έχουν πλήρη ηλεκτρονική προστασία χάρη στην προστατευτική βαφή τους.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΤΙΚΑ
Description Document
Conergy SCC ECO SCC5_ECO_GRE.pdf
Conergy SCC vision SCC10_VISION_GRE.pdf
Valid HTML 4.01 Transitional   About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2010 Σταύρος Πατσαβούρας