Μπαταρίες


Οι συσσωρευτές αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι στα συστήματα ισχύος έκτακτης ανάγκης. Σε εμάς θα βρείτε τους συσσωρευτές Efefkta καθώς και τους συσσωρευτές PzS οι οποίοι απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και είναι κατάλληλοι για χρήση σε φωτοβολταϊκες εγκαταστάσεις. Όσον αφορά τους συσσωρευτές Effekta αξίζει να σημειωθεί ότι δεν απαιτούν κανένα είδος συντήρησης και επίσης έχουν πολύ μεγάλο αριθμό κύκλων φόρτισης όπως επίσης και τρόπο προστασίας υπερφόρτισης επιτυγχάνοντας διάρκεια ζωής έως και 10 έτη. Κλείνοντας μπορούμε να αναφέρουμε οτι διαθέτουν ιδιαίτερη αντοχή στν υγρασία αλλά και την ξηρασία.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΤΙΚΑ
Description Document
BTL block 12V BTL12V.pdf
OPzS range OPzS.pdf
Valid HTML 4.01 Transitional   About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2010 Σταύρος Πατσαβούρας