Χημικές Τουαλέτες

γήπεδο1γήπεδο2γήπεδο3

Σε χώρους όπου δεν υπάρχουν υποδομές αποχέτευσης και ύδρευσης η λύση δίδεται με την χρησιμοποίηση της χημικής τουαλέτας. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση της χημικής τουαλέτας που θα επιλέξετε. Οι χημικές τουαλέτες που κατασκευάζουμε διακρίνονται για το μοναδικό τους σχεδιασμό και τηv εργονομία τους. Είναι κατάλληλες για υπαίθριες εκδηλώσεις, συναυλίες, δημόσιους χώρους και εργοτάξια.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση επιθυμείται.

Valid HTML 4.01 Transitional   About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2010 Σταύρος Πατσαβούρας