Τομείς Εξειδίκευσης

Η εταιρία Σταύρος Πατσαβούρας διαθέτει προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη καθώς και κάθε ανάγκη μεταφοράς και μεταφοράς προϊόντων. Επιπροσθέτως υψηλών επιδόσεων εξειδικευμένες κατασκευές και εργαλεία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στην πλήρη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας μας.

Οι δραστηριότητες της επιχείρησης είναι χωρισμένες σε τρείς υποκατηγορίες για ευκολότερη πρόσβαση σε όλoυς τους τομείς.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνεις τον τομέα πωλήσεων, η δεύτερη τον τομέα των κατασκευών και η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τον τομέα της τεχνικής υποστήριξης και εγγυησεων.

Valid HTML 4.01 Transitional   About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2010 Σταύρος Πατσαβούρας