Τεχνική Υποστήριξη Γεωργικών Ελκυστήρων


Η εταιρία Σταύρος Πατσαβούρας, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Lamborghini, Zetor και Kioti Tractors στo νομό Μεσσηνίας, χαιρετάει όλους τους κατόχους τρακτέρ Lamborghini, Zetor, Kioti και Universal.

Στις εγκαταστάσεις μας δεν λειτουργεί επισήμως συνεργείο του δικτύου των αντιπροσωπειών μας, παρόλα αυτά μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για τη συντήρηση του τρακτέρ σας και εμείς θα σας αποστείλουμε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του δικτύου ή σε ιδιάζουσες περιπτώσεις αναλαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι την όποια συντήρηση ή επιδιόρθωση χρειάζεστε.

Μόνο στο δίκτυο μας σας προσφέρουμε μακροχρόνια εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνική γνώση καθώς και γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά με πολύ ευνοϊκούς όρους. Μια επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις μας θα σας πείσει.

Valid HTML 4.01 Transitional   About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2010 Σταύρος Πατσαβούρας