ΕξαρτήματαΜε μια ματιά η λίστα των εξαπτιμάτων των σωλήνων συνοψήζεται στα παρακάτω:

 • Ρακόρ
 • Σύνδεσμοι
 • Κολλάρα
 • Ταφ
 • Γωνιές
 • Διπλομαστοί
 • Πιπέτες
 • Φις
 • Συστολές
 • Βάνες
 • Φίλτρα Σίτας
 • Ορθοστάτες
 • Σωληνάκια
 • Λόγχες

Όλα τα παραπάνω προϊόντα σας τα παρέχουμε σε όλα τα δυνατά μεγέθη.

Valid HTML 4.01 Transitional   About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2010 Σταύρος Πατσαβούρας