Μετατροπείς


Συνεχίζοντας την κάλυψη σε προϊοντα υψηλών επιδόσεων η εταιρία μας βρίσκεται στην διάθεσή σας προσφέροντάς σας του μετατροπείς αυτόνομης φωτοβολταϊκής εγκατάστασης καθώς και τους μετατροπείς δικτύου της Conergy. Στnν περίπτωση των μετατροπέων δικτύου επιτυγχάνουμε την διασφάληση της συνεχούς τροφοδότησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που είναι συνδεδεμένες με το δημόσιο δίκτυο, ακόμα και σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος ή διακυμάνσεων της τάσης τους. Οι αυτόνομοι μετατροπείς μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα που παράγουν οι ηλιακοί συλλεκτες σε εναλλασσόμενο ρεύμα οικιακής χρήσης με ποσοστό απόδοσης το οποίο είναι πάνω από 94%.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΤΙΚΑ
Description Document
Conergy WR series ConWR.pdf
IPG 80 K IPG80K.pdf
SMA_SMC_5000-6000A SMA_SMC_5000-6000A.pdf
Sunny Boy Multi-String SunnyBoyMS.pdf
Valid HTML 4.01 Transitional   About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2010 Σταύρος Πατσαβούρας