Αντλιτικά & Αρδευτικά Συστήματα

Αντλιτικό Σύστημα1Αντλιτικό Σύστημα2Αντλιτικό Σύστημα3 Αντλιτικό Σύστημα4Αντλιτικό Σύστημα5Αντλιτικό Σύστημα6

Ο τομέας της κατασκευής δικτύων άρδευσης καθώς και της τοποθέτησης αντλιτικών συγκροτημάτων υποβρυχίων και επιφανείας, είναι ο τομέας που ανέδειξε την εταιρία μας και της έδωσε την δυνατότητα να εξαπλωθεί και στους τομείς που καλύπτει σήμερα. Στον τομέα αυτόν έχουμε μια μακροχρόνια ιστορία που μας έχει πλουτίσει με γνώση γύρω από τις κατασκευές δικτύων άρδευσης και της τοποθέτησης αντλιτικών συγκροτημάτων. Επιλέγουμε για εσάς το κατάλληλο αντλιτικό συγκρότημα ώστε να έχετε την επιθυμητή παροχή νερού από οποιοδήποτε βάθος και σε οποιοδήποτε ύψος επιθυμητέ.

Επιλογές της κατάλληλης διαμέτρου σωλήνα με την κατάλληλη αντοχή σε πίεση γίνετε από το άριστα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό μας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε επικοινωνήστε μαζί μας και σας εγγυόμαστε τη λύση του προβλήματος σας και την λεπτομερή ενημέρωση σας.

Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση υποβρυχίων συγκροτημάτων μέχρι και 200μ βάθος με την χρήση των σύγχρονων μηχανημάτων μας καθώς και την κατασκευή του δικτύου άρδευσης για όλους τους τύπους καλλιέργειας.

Valid HTML 4.01 Transitional   About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2010 Σταύρος Πατσαβούρας