Λαμπτήρες


Στην εταιρία Σταύρος Πατσαβούρας μπορείτε να απευθυνθείτε και για ειδικές κατασκευές λαμπτήρων. Κατασκευάζουμε παραδοσιακούς λαμπτήρες τύπου πυροφάνι σε δύο διαφορετικά μεγέθη. Οι λαμπτήρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο φύλλο λαμαρίνας επεξεργασμένο στις ειδικές πρέσες μας.

Πέραν αυτών κατασκευάζουμε και αντίστοιχα φωτιστικά για πλατείες ή χώρους συνεστίασης ή ακόμη και για ξενοδοχειακές μονάδες. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και στύλους για λαμπτήρες δρόμων σε όλα τα μήκη και διαμέτρους καθώς και προβολείς, φωτιστικά δρόμου, αρχιτεκτονικά φωτιστικά και φωτιστικά οροφής.

Valid HTML 4.01 Transitional   About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2010 Σταύρος Πατσαβούρας