Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας


Η εταιρία Σταύρος Πατσαβούρας ακολουθώντας πιστά τις τεχνολογικές εξελίξεις έχει δραστηριοποιηθεί και στην εμπορία προϊόντων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα του γερμανικού οίκου Conergy αλλά και τα πασίγνωστα προϊόντα του οίκου Sharp.

Στον τομέα αυτό μερικά από τα προϊόντα που θα βρείτε σε εμάς είναι τα ακόλουθα:

  • Φωτοβολταϊκά στοιχεία
  • Ρυθμιστές φόρτισης
  • Μετατροπείς δικτύου
  • Συσσωρευτές και εξαρτήματα συσσωρευτών
  • Ανεμογεννήτριες
  • Λαμπτήρες
  • Αντλίες
  • Υλικά εγκατάστασης
Valid HTML 4.01 Transitional   About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2010 Σταύρος Πατσαβούρας