Τομέας Τεχνικής Υποστήριξης


Η φιλοσοφία που διέπει την εταιρία Σταύρος Πατσαβούρας αναφορικά με την τεχνική υποστήριξη που πρέπει να ακολουθεί κάθε προϊόν μας είναι κάθετη και αυστηρή. Δεσμευόμαστε έναντί σας ότι για κάθε προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρουμε θα έχετε την δυνατότητα να βρείτε τα αναγκαία ανταλλακτικά που σας χρειάζονται. Επίσης διαθέτουμε ένα υπερπλήρες συνεργείο και μηχανουργείο για τις απαραίτητες επιδιορθώσεις. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι πάντα ενήμερο για τις εξελίξεις των προϊόντων μας ώστε να μπορεί να καλύψει επιτυχώς τις ανάγκες σας.

Για να πληροφορηθείτε λεπτομερέστερα σχετικά με την τεχνική υποστήριξη που χρειάζεστε παρακαλούμε ακολουθήστε τον κατάλληλο σύνδεσμο από την στήλη στα αριστερά.

Valid HTML 4.01 Transitional   About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2010 Σταύρος Πατσαβούρας