Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις

Φωτοβολταϊκά1Φωτοβολταϊκά2Φωτοβολταϊκά

H εταιρία Σταύρος Πατσαβούρας, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής τα τελευταία χρόνια, δραστηριοποιείται και στον τομέα της ενέργειας και των αυτοματισμών με επίκεντρο τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας φωτοβολταϊκά συστήματα.

Σε εμάς μπορείτε να βρείτε έτοιμες λύσεις για παροχή ρεύματος σε μέρη όπου δεν υπάρχει διασυνδεδεμένο δίκτυο.

Επίσης αναλαμβάνουμε την κατασκευή λαμπτήρων για δρόμους ή πλατείες χρησιμοπιώντας φωτοβολταϊκα στοιχεία.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για όποια περαιτέρω πληροφορία χρειάζεστε.

Valid HTML 4.01 Transitional   About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2010 Σταύρος Πατσαβούρας