Παρελκόμενα

rotary tillercultivator cultivatorsplogh ploghrotarytiller

Στην εταιρία Σταύρος Πατσαβούρας μπορείτε να απευθυνθείτε και για τα γεωργικά μηχανήματα σας. Εκτός από τις δικές μας κατασκευές συνεργαζόμαστε και με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές γεωργικών μηχανημάτων έτσι ώστε να μπορούμε να καλύπτουμε όλες σας τις ανάγκες.

Μερικά από τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας είναι άροτρα, καλλιεργητές, φρέζες,ψεκαστικά και καταστροφείς. Βεβαίως σε εμάς μπορείτε να απευθυνθείτε και για άλλα παρεμφερή προϊόντα όπως λιπασματοδιανομείς, πατατοεξαγωγείς, χορτοκοπτικά, θειοτήρες και μηχανήματα συλλογής ελαιόκαρπου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής παρακαλούμε επιλέξτε από την διπλανή στήλη.

Valid HTML 4.01 Transitional   About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2010 Σταύρος Πατσαβούρας