Βιολογικός Καθαρισμός


Η εταιρία μας εξειδικεύεται στην κατασκευή αλλά και συντήρηση ήδη υπαρχόντων βιολογικών καθαρισμών. Οι ειδικοί τεχνικοί της εταιρίας μας εγγυώνται άριστο αποτέλεσμα. Η εταιρία μας γνωρίζοντας της επικίνδυνες συνέπειες που έχει η μόλυνση του περιβάλλοντος από προϊόντα ζωικής δραστηριότητας οδηγώντας σε δηλητηρίαση του υδροφόρου ορίζοντα, δίνει μεγάλη σημασία στην στεγανότητα και ακεραιότητα των μονάδων που κατασκευάζει.

Σε εμάς θα βρείτε συστήματα βιολογικού καθαρισμού για ξενοδοχειακές μονάδες, ή δήμους. Παράλληλα με την κατασκευή ή την συντήρηση του βιολογικού καθαρισμού αναλαμβάνουμε την σύνδεση ή την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης. Η άριστη γνώση μας γύρο από την αποχέτευση και τον βιολογικό καθαρισμό μας καθιστά ως την ποιο αξιόπιστη λύση.

Valid HTML 4.01 Transitional   About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2010 Σταύρος Πατσαβούρας